Consiliul Local Petrosani                
        Biblioteca Municipala Petrosani
                Str. AviatorilorNr.22ATel:0254515522
              
biblioteca_petrosani@yahoo.com

 

 

 

 Home

Prezentare

Agenda Culturala

Evenimente

Legaturi utile

Regulament

Biblionet     

 

REGULAMENT
 
Accesul utilizatorilor la cataloagele, colectiile si serviciile bibliotecii se face in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a acesteia si cu prevederile legale referitoare la protectia patrimonului cultural national, la drepturile de autor si drepturile conexe.
Biblioteca municipala pune la dispozitia utilizatorilor, pentru imprumut la domiciliu, in mod gratuit, o bogata si diversificata colectie de carti.
La inscriere fiecare utilizator completeaza Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii, care devine document juridic avand rol de titlu executoriu, si se elibereaza permisul de cititor, valabil pe o perioada de 5 ani, prin vizarea lui anuala.
INSCRIEREA CITITORILOR
 Eliberarea si vizarea anuala a permisului de cititor se face obligatoriu pe baza legitimatiei de identitate
La inscriere fiecare cititor va prezenta trei plicuri timbrate (prin care se vor comunica eventualele intarzieri ale restituirii cartilor).
Cititorul are obligatia sa anunte imediat schimbarea cartii de identitate, a datelor personale, a adresei si a locului de munca.
 Inscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza cartii de identitate a unuia dintre parinti sau tutori, carora le revine raspunderea morala si materiala ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
 Pe fisa utilizatorului nu au voie sa imprumute alte persoane;
 Utilizatorii raspund de prejudiciile generate de utilizarea abuziva a permisului si/sau de nereclamarea pierderii acestuia;

IMPRUMUTUL DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECA LA DOMICILIU
 Imprumutul la domiciliu se face cu prezentarea obligatorie a permisului de cititor;
 Cititorul are obligatia sa verifice starea fizica a cartilor imprumutate si sa atraga atentia bibliotecarului daca acestea sunt deteriorate;
 Se imprumuta maxim 3 carti odata
 La cererea cititorului, biblioteca procura carti din alte biblioteci din tara, prin sistemul de imprumut interbibliotecar, cu consultare la sala de lectura;
Termenul de imprumut este de 20 de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singura dat, cu avizul bibliotecarului; nu pot fi prelungite cartile existente intr-un singur exemplar sau foarte solicitate; prelungirea se poate face si telefonic la numarul :0254/515522
Nerestituirea la termen a documentelor imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecarecarte, in functie de durata intarzierii si de eventualul caracter de recidiva al faptei, pana la 50% din pretul mediu de achizitie a cartilor din anul precedent;
 Intarzierea este semnalata cititorului printr-o somatie, iar in caz de nerestituire nici dupa aceasta, biblioteca va fi nevoita sa recupereze daunele aduse institutiei intocmind proces-verbal de contraventie;
 Imprumutul la domiciliu este limitat ; nu se imprumuta dictionare, albume, enciclopedii, lucrari existente intr-un singur exemplar; acestea pot fi consultate doar in biblioteca;
 Pentru a obtine o carte foarte solicitata, cititorul poate face o rezervare inregistrata de bibliotecar;
 Sustragerea de carti din biblioteca constituie contraventie si se pedepseste conform legii;
 Cartile imprumutate de la biblioteca nu se transmit prietenilor, cunoscutilor, fiecare membru al comunitatii are posibilitatea imprumutului personal;
 Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de 1-5 ori fata de pretul astfel actualizat.
 Pierderea cartilor imprumutate se comunica imediat Bibliotecii;
 Cititorii care au pierdut cartea imprumutata pot procura din librarii sau anticariate o alta carte identica (acelasi autor, acelasi titlu);
 Utilizatorii aflati in incinta bibliotecii sunt rugati sa pastreze linistea si ordinea.

REGULI DE UTILIZARE A CENTRULUI DE ACCES GRATUIT LA INTERNET

 

1.      Accesul la informatiile oferite, prin intermediul Centrului de Acces Gratuit la Internet, este asigurat GRATUIT oricarui utilizator al Bibliotecii Municipale Petrosani in baza Contractului de utilizare, in conditiile in care exista statii de lucru disponibile.

2.      Deschiderea si inchiderea echipamentelor se face numai de catre bibliotecarul de serviciu.

3.      Pentru protectia dumneavoastra, nu divulgati nimanui contul dumneavoastra (e-mail, conturi bancare etc.).

4.      ESTE INTERZISA afisarea materialelor defaimatoare si a celor care incita la violenta, xenofobie, pornografie.

5.      ESTE INTERZISA accesarea posturilor de radio-TV, precum si vizionarea de filme si auditii muzicale.

6.      Se interzice patrunderea in alte sisteme decat cele al caror acces este prevazut, modificarea sau stergerea oricarui software, modificarea configuratiilor existente, mutarea echipamentelor.

7.      ESTE INTERZISA instalarea de programe, jocuri sau alte aplicatii pe calculatoare, dar si accesarea site-urilor interzise prin regulamentul intern.

8.      Utilizatorii trebuie sa respecte legislatia cu privire la drepturile de proprietate.

9.      Inscriptionare de CD / DVD, scanare documente, copierea pe floppy (procurate contra cost de la bibliotecarul de serviciu) si listarea la imprimanta se face doar cu acordul bibliotecarului de serviciu si conform tarifelor afisate.

10.   TIMPUL DE ACCES A UNUI UTILIZATOR ESTE DE MAXIMUM O ORA PE ZI.

11.   Daca se foloseste o aplicatie care reda sunet, se vor utiliza casti, acolo unde exista posibilitatea.

12.   Telefoanele mobile se vor inchide pe durata sederii in Centru.

13.   Orice dereglare a statiei se anunta IMEDIAT bibliotecarului de serviciu. Daca se constata ca dereglarea a fost produsa cu premeditare, utilizatorul va plati echipamentul stricat si service-ul pentru repararea statiei.

14.   Toate activitatile din Centru se vor desfasura sub indrumarea (daca este cazul), supravegherea si controlul bibliotecarului de serviciu.

 

Nerespectarea prezentelor reguli, atrage dupa sine pierderea
dreptului de acces la resursele Centrului, fapt adus la cuno
stinta
de c
atre bibliotecarul de serviciu.

Consiliul Local Petrosani

Biblioteca Municipala

Centrul Internet pentru Comunitate

    REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A CENTRULUI INTERNET PENTRU COMUNITATE

  CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALA

             Fundatia Bill si Melinda Gates a instituit „The Global Libraries Initiative”, un program care sprijina transformarea bibliotecilor publice in instrumente vitale pentru imbunatatirea nivelului de trai a sute de mii de oameni. Acest lucru se realizeaza prin dotarea bibliotecilor cu tehnologie moderna IT si Internet, care sa asigure acces gratuit la tehnologia informatiei. Astfel, Global Libraries formeaza parteneriate cu diferite tari, printre care si Romania, prin programul Biblionet.

            Centrul Internet pentru Comunitate in Petrosani a luat fiinta in cadrul programului BIBLIONET, program menit a facilita cetatenilor si turistilor care tranziteaza orasul accesul gratuit la informatie. Programul Biblionet a fost implementat de catre IREX, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), autoritatile locale si nationale si bibliotecile din tara, avand sustinere si finantare din partea Fundatiei Bill si Melinda Gates.

             Prin Biblionet se urmareste atingerea a patru obiective principale:

Ř  Facilitarea accesului cetatenilor la informatie prin dotarea bibliotecilor cu tehnologie corespunzatoare.

Ř  Pregatirea bibliotecarilor prin cursuri de formare, astfel incat acestia sa poata asigura servicii moderne pentru utilizatorii bibliotecilor.

Ř  Consolidarea statutului bibliotecarilor la nivel național si local prin cresterea capacitatii ANBPR.

Ř  Asigurarea sprijinului guvernamental in vederea recunoasterii rolului esential al bibliotecilor intr-o societate moderna.

 CAPITOLUL II. ATRIBUȚII ȘI ACTIVITAȚI SPECIFICE

             La Centrul Internet pentru Comunitate Petrosani se vor derula urmatoarele activitati specifice:

·  Se asigura acces liber, gratuit la informatiile oferite prin intermediul echipamentului de care dispune Centrul tuturor utilizatorilor Bibliotecii Municipale Petrosani, fara deosebire de statut social ori economic, varsta, sex, apartenenta politica, religioasa sau etnica care are permis de intrare in biblioteca vizat pe anul in curs.

· Bibliotecarul - participa la cursuri de formare    in utilizarea calculatorului, in scopul adaptarii noilor tehnologii la nevoile comunitatii;

                          - asigura asistenta pentru utilizarea calculatoarelor si a Internetului;

                          - organizeaza cursuri de initiere a utilizatorilor in folosirea calculatoarelor 

 si a Internetului;

                                                                                                                                                                                                      

                          - supravegheaza activitatile derulate in Centru, asigurandu-se ca echipamentele sunt utilizate corespunzator, sa nu existe sustrageri ale echipamentelor din dotare, sa fie accesate doar site-urile permise, iar utilizatorii sa respecte regulile stabilite pentru utilizarea Centrului Internet;

                        - asigura buna functionare a echipamentelor;

                        - ține evidenta utilizatorilor Centrului Internet, frecventa acestora;

                        - stabileste pentru fiecare utilizator intervalul de timp de acces la calculator;

                        - programeaza ora la care utilizatorii vor putea avea acces la calculator (in cazul in care calculatoarele sunt ocupate la momentul sosirii acestora), in ordinea sosirii lor;

                        - pune la dispoziția utilizatorilor materialele necesare tiparirii informatiilor (suport fizic – hartie, sau magnetic – CD/DVD), contra cost, conform tarifelor stabilite;

                        - ia masurile care se impun in cazul stricarii echipamentelor din dotare de catre utilizatori ( prin aplicarea de amenzi –daca dereglarea a fost produsa cu premeditare), precum si in cazul nerespectarii de catre utilizatori a Regulilor de Utilizare a Centrului de Acces Gratuit la Internet (prin atenționare si apoi interzicerea accesului in Centrul Internet);

                        - creaza baze de date specifice nevoilor comunitatii;

                        - organizeaza programe culturale educative și de petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de utilizatori, parteneriate cu institutii de profil din localitate, care vor avea acces la utilizarea tuturor echipamentelor de care dispune Centrul;

                        - furnizeaza date statistice organelor in drept, privind activitatea desfașurata la Centrul Internet pentru Comunitate Petrosani;

                        - raspunde de echipamentul aflat in dotarea Centrului Internet pentru Comunitate.

Programul de funcționare a Centrului Internet pentru Comunitate este de 40 de ore/saptamana, de luni pana vineri, intre orele  8.00 – 16.00 iarna si 10.00 – 18.00 vara.

                          

  CAPITOLUL III. STRUCTURA ECHIPAMENTELOR

Centrul Internet pentru Comunitate Petrosani a fost dotat cu urmatoarele echipamente:

 

ECHIPAMENT

CANTITATE

Desktop Computer HUSKTech IREX04 conform Specificațiilor Tehnice

8

Monitor HannsG HA I92ABB

8

Keyboard Husk conform Specificatiilor Tehnice

8

Mouse Husk conform Specificatiilor Tehnice

8

Wireless Router LEVEL ONE WBR-6005

1

Switch LEVEL ONE FSW-0808TX

1

Cablu Rețea UTP 5 metri

8

Cablu Rețea UTP 10 metri

1

Printer Epson Aculaser M2000D

1

Scanner Epson Perfection v30

1

Headset with microphone Genius HS-02S

8

Web Cam conform Specificatiilor Tehnice

8

UPS RPC 800 VA conform Specificatiilor Tehnice

8

Proiector EPSON EB-X72

1

Proiector Screen HuskTech

1

Set DVD-uri recovery

1

 Echipamentele au instalat urmatorul software:

·        Sistem de operare Windows Vista Business –32- bit Romanian

·        Microsoft Office Professional Plus Romanian

·        Windows Steady State

·        Microsoft Security Essentials

·        Adobe Reader

·        Skype

·        Yahoo Messenger

·        Adobe Flash Player

·        Java (JRE)

·        7-Zip

·        VLC Media Player

·        Img Burn

·        TeamViewer

·        IREX Automated Users Feedback (Survey) System

·        Pe doua computere, suita de programe INTUITEXT

     CAPITOLUL IV. TARIFE PENTRU SERVICIILE OFERITE LA CENTRUL INTERNET PENTRU COMUNITATE

Biblioteca Municipala Petrosani pune la dispozitia utilizatorilor posibilitatea de a tipari informatii pe suport fizic  sau magnetic, serviciu oferit contra cost.  Pentru aceasta, se vor aplica taxele :

a)      –tiparire la imprimant alb-negru  : 0,5 lei/fila;

b)      –imprimare cu CD/DVD- ul bibliotecii : 5 lei

c)      - imprimarea informatiilor pe suportul magnetic personal, al utilizatorului este gratuita.

d)      –scanare format A4 : 0,5 lei/pag

Accesul pentru utilizarea echipamentelor IT de care dispune Centrul Internet este gratuit.

  CAPITOLUL V. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

o   Accesul la informatiile oferite, prin intermediul Centrului de Acces Gratuit la Internet, este asigurat GRATUIT oricarui utilizator al Bibliotecii Municipale Petrosani, in baza Contractului de utilizare, in conditiile in care exista statii de lucru disponibile.

o   La inscriere, se va prezenta buletinul/cartea de identitate personala sau a unuia dintre parinti (pentru minori) si se va semna Contractul de utilizare a Centrului Internet. De asemenea, la fiecare vizita, se va prezenta un act de identitate (B.I., C.I., pasaportul sau carnetul de elev) impreuna cu permisul de intrare in biblioteca.

o   Deschiderea si inchiderea echipamentelor se face numai de catre bibliotecarul de serviciu.

o   Pentru protectie, a nu se divulga nimanui contul personal (e-mail, conturi bancare etc.).

o   Este interzisa afisarea materialelor defaimatoare si a celor care incita la violenta, xenofobie, pornografie.

o    Se interzice patrunderea in alte sisteme decat cele al caror acces este prevazut, modificarea sau stergerea oricarui software, modificarea configuratiilor existente, mutarea echipamentelor.

o   Este interzisa instalarea de programe, jocuri sau alte aplicatii pe calculatoare.

o   Utilizatorii trebuie sa respecte legislatia cu privire la drepturile de proprietate.

o   Inscriptionarea de CD/DVD, scanarea de documente (procurate contra cost de la bibliotecarul de serviciu sau personale), si listarea la imprimanta se fac doar cu acordul bibliotecarului de serviciu și conform tarifelor afisate.

o   Timpul de acces a unui utilizator la Centrul de Internet este de maximum o ora pe zi perioada care se poate prelungi in functie de frecventa utilizatorilor.

o   Daca se foloseste o aplicatie care reda sunet, se vor utiliza casti.

o   Telefoanele mobile se vor inchide pe durata sederii in Centru.

o   Este obligatorie mentinerea unor conditii de minima igiena personala –maini si imbracaminte curate, pentru a se evita murdarirea echipamentelor din Centru, impregnarea acestora cu microbi, sau deranjarea celorlalti utilizatori prin miros neplacut.

o   Nu se alearga, nu se trece de la un calculator la altul, se va pastra linistea, respectandu-i astfel pe ceilalti utilizatori si fiind respectat.

o   Se interzice accesarea site-urilor care contin jocuri, altele decat cele cu caracter educativ.

o   Orice dereglare a statiei se anunta IMEDIAT bibliotecarului de serviciu. Daca se constata ca dereglarea a fost produsa cu premeditare, utilizatorul va plati echipamentul stricat si service-ul pentru repararea statiei.

o   Este obligatoriu a se manifesta un comportament adecvat, de a folosi un limbaj civilizat atat cu personalul din biblioteca cat si cu ceilalti utilizatori, de a pastra linistea, ordinea si curatenia  in incinta B.M.P.

o   Este interzis consumul de alimente si bauturi alcoolice.

o   Este interzis accesul in biblioteca in stare de ebrietate.

o   Toate activitatile din Centru se vor desfasura sub indrumarea, supravegherea si controlul bibliotecarului de serviciu.

Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine pierderea dreptului de acces la resursele Centrului.

 Petrosani, ______                                                     Responsabil,

                                                                                       Delia Grosu

 

                                                                                                           Design by:digitalwebcare@yahoo.com