administrator

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de solicitare, astfel:

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii solicitant.

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.). Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în in urmatoarele scopuri:

    Resurse umane
    Acordare audienţe
    Cadastru
    Urbanism
    Spaţiu locativ
    Autoritate tutelară
    Asociaţii de proprietari
    Soluționare petiții/sesizări
    Servicii publice
    Servicii juridice
    Evidenţă electorală
    Achiziţii publice
    Accesul la informaţiile de interes public
    Fond Funciar

LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CU CE INSTITUŢII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

    Primării şi servicii publice din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi;
    Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria;
    Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă
    Ministerul Sănătăţii;
    Inspectoratele şcolare;
    Furnizorii de energie electrică;
    Casa de sănatate ;
    Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date;
    Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
    Unităţi bancare;
    Inspectoratul de Stat în Construcții ;
    Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
    Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Primăria Municipiului Petroşani) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

    dreptul la informare;
    dreptul de acces la date;
    dreptul la rectificare;
    dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
    dreptul la restricționarea prelucrării;
    dreptul la portabilitatea datelor;
    dreptul la opoziție;
    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
    dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată:

Primăriei Municipiului Petroşani, persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail marcela.calota@primariapetrosani.ro

La nivelul Primăriei Municipiului Petroşani a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale 

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):

Nume și prenume: Marcela CALOTĂ;

Adresă e-mail: marcela.calota@primariapetrosani.ro

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail:marcela.calota@primariapetrosani.ro sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, Jud. Hunedoara

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa www.primariapetrosani.ro, secţiunea Informaţii de interes public – Protecţia datelor cu caracter personal.

Descarcari:

Notă de informare

Politica de confidentialitate

Extras din Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si de abrogare a Directivei 95-46-CE

Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si de abrogare a Directivei 95-46-CE


Close Search Window