HARTA SITE • Primaria
 • Organizarea
 • Regulament de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Organigrama
 • Serviciile Primăriei
 • Primar
 • Compartiment autorizare si avizare
 • Compartiment comunicare
 • Compartiment protectie civila
 • Compartiment audit public intern
 • Compartiment expert problemele rromilor
 • Cabinet Primar
 • Compartimentul resurse umane
 • Directia de urbanism
 • Serviciul relatii publice, cultura, relatii externe
 • Biblioteca Municipala
 • Serviciul relatii publice, cultura relatii externe
 • Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
 • Serviciul cadastru, registru agricol, registratura urbana, statistica si concesiuni, autorizare, avizare
 • Compartiment registratura urbana, statistica si concesiuni
 • Compartiment cadastru, registru agricol
 • Compartiment autorizare, avizare
 • Directia Tehnica
 • Serviciul de management al proiectelor cu finantare internaționala achizitii publice si tehnologia informatiei
 • Muzeul Mineritului
 • Compartiment Administrare Cinematograf
 • Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT)
 • Directia Economica
 • Serviciul constatare şi impunere persoane fizice şi juridice
 • Serviciul Urmariri incasari si executare silita, impozite si taxe locale
 • Serviciul buget finante, contabilitate-salarizare
 • Serviciul Public Local Salvamont
 • Directia Politia Locala
 • Serviciul ordine si liniste publica, paza a bunurilor
 • Birou Ordine si liniste publica, Paza bunuri
 • Copie la Birou circulatie drumuri publice
 • Compartiment circulatie, drumuri publice
 • Serviciul disciplina in constructii, protectia mediului, evidenta persoanelor, centru monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment centru de monitorizare video-dispecerat
 • Compartiment disciplină în construcţii, protecţia mediului
 • Compartiment evidenta persoanelor
 • Directia Investitii si Servicii publice
 • Compartiment intern de prevenire si protectie
 • Serviciul investitii, transport public local, salubrizare si iluminat public, unitatea municipala de monitorizare, administrativ si gestiune
 • Compartiment investitii
 • Unitate municipala de monitorizare
 • Compartiment administrativ şi gestiune
 • Compartiment transport public local
 • Compartiment salubrizare si iluminat public
 • Consiliul Local
 • Serviciul public local de evidenta persoanelor
 • Compartiment stare civila
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
 • Compartiment informatic
 • Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
 • Directia Administrarea domeniului public si privat
 • Clubul sportiv municipal Petrosani
 • Serviciul public administratia pietelor
 • Directia de Asistenta Sociala
 • Acte necesare pentru a beneficia de Venitul Minim Garantat
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Administrator Public
 • Secretar general UAT
 • Compartiment administaratie publica locala
 • Compartiment juridic, legislatie
 • Compartimentul Monitor Oficial Local
 • Viceprimar
 • Cabinet Viceprimar
 • Regulament Intern al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Codul etic si de integritate
 • Organigrama cu nume
 • Carieră
 • Codul Administrativ
 • Legislatie
 • Conducere
 • Viceprimar - Mariana GHIOC
 • Conducere si coordonate de contact
 • Primar - IACOB-RIDZI Florin Tiberiu
 • Secretar General - Oana PARIS
 • Rapoarte si studii
 • Rapoarte de activitate
 • Programe si strategii
 • Consiliul
 • Componenta consiliului
 • Comisii de specialitate
 • Program de audiențe
 • Regulament funcționare
 • Documente şedinţe
 • Hotărâri ale Consiliului Local 2020
 • Dispoziții de convocare/Ordine de zi/ Invitaţii la şedinţele Consiliului Local 2020
 • Minute ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Minuta sedintei CL 23.01.2020
 • Minuta sedintei CL 14.02.2020
 • Minuta sedintei CL 27.02.2020
 • Minuta sedintei CL 11.03.2020
 • Minuta sedintei CL 30.03.2020
 • Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local 2020
 • Informații
 • Buget/ Execuție Bugetară
 • Buget local 2018
 • Buget local 2017
 • Buget local 2016
 • Buget local 2015
 • Declarații de avere
 • Declaratii de avere 2019
 • Declaratii de avere 2018
 • Declaratii de avere 2020
 • Declaratii de avere 2021 (aferente anului 2020)_v anterioara
 • Declaratii de avere 2017
 • Declaratii de avere 2016
 • Declaratii de avere 2015
 • Declaratii de avere 2014
 • Declaratii de avere 2013
 • Declaratii de avere 2021
 • Declaratii de avere 2022
 • Declaratii de avere 2023
 • Declaratii de avere 2024
 • Urbanism
 • Certificate de urbanism
 • Certificate de urbanism 2010
 • Certificate de urbanism 2011
 • Certificate de urbanism 2012
 • Certificate de urbanism 2013
 • Certificate de urbanism 2014
 • Certificate de urbanism 2015
 • Certificate de urbanism 2016
 • Certificate de urbanism 2017
 • Certificate de urbanism 2018
 • Certificate de urbanism 2019
 • Certificate de urbanism 2020
 • Certificate de urbanism 2021
 • Certificate de urbanism 2022
 • Certificate de urbanism 2023
 • Certificate de urbanism 2024
 • Autorizatii de construire
 • Autorizatii de construire 2009
 • Autorizatii de construire 2010
 • Autorizatii de construire 2011
 • Autorizatii de construire 2012
 • Autorizatii de construire 2013
 • Autorizatii de construire 2014
 • Autorizatii de construire 2015
 • Autorizatii de construire 2016
 • Autorizatii de construire 2017
 • Autorizatii de construire 2018
 • Autorizatii de construire 2019
 • Autorizatii de construire 2020
 • Autorizatii de construire 2021
 • Autorizatii de construire 2022
 • Autorizatii de construire 2023
 • Autorizatii de construire 2024
 • Proiect PUG
 • Informare si consultare
 • Informare si consultare 2017
 • Informare si consultare 2018
 • Informare si consultare 2019
 • Informare si consultare 2020
 • Informare si consultare 2021
 • Consultarea prealabila a publicului
 • Consultare populatie Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Informare si consultare 2022
 • Regulament - protecția datelor
 • Anunturi si Proiecte de Hotarare_Informare publica
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2021
 • Proiect de Hotarare pentru pentru modificarea art.4 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local nr.227_2006
 • Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administrația Piețelor pentru anul 2022
 • Proiect de Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani 2022
 • Proiect de Hotărâre privind instituirea sensului unic de circulație pe străzile: Șt. O. Iosif - 6 August - 22 Decembrie
 • 2022
 • Proiect de Hotarare nr.3 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
 • Proiect de Hotarare nr.4 /2022 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activitatilor Serviciului de Salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara
 • Proiect de Hotarare nr.11 /2022 - Pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr.93_2015 (Tarife Bazin de inot didactic)
 • Proiect de Hotarare nr.75/2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Fond locativ
 • Proiect de Hotarare nr.255/2022 - privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)
 • Proiect de Hotarare nr.351/2022 - ​privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Municipiului Petrosani si aplicarea majorarii impozitului aferent acestora
 • Proiect de Hotarare nr.368/2022 - ​privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare, autorizare si desfasurare a activitatii de publicitate in Municipiul Petrosani
 • Proiectului de hotarare nr 415/2022 - privind stabilirea taxelor pentru serviciile de transport pe cablu in zona Domeniului schiabil Parang
 • Proiectului de hotarare nr 414/2022 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap din municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.422 /2022 - privind aprobarea Regulamentului de atestare a administratorilor de imobile (condominii), persoane fizice, persoane fizice autorizate si persoane juridice specializate
 • Proiect de Hotarare nr.450 /2022 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.471 /2022 - privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratia Pietelor pentru anul 2023
 • Proiect de Hotarare nr.492 /2022 - privind tarife Bazin de inot pentru anul 2023
 • Proiect de Hotarare nr.506 /2022 - pentru modificarea reglementarii serviciilor de transport public in regim de taxi in municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.531 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026
 • 2023
 • Proiect de Hotarare nr.46 /2023 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare consolidat şi armonizat pentru Valea Jiului și a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Valea Jiului
 • Proiect de Hotarare nr.62 /2023 - privind aprobarea Planului Tarifar, a Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Judetul Hunedoara si a anexelor, precum si a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Judetul Hunedoara
 • Proiect de Hotarare /2023 - Privind aprobarea Regulamentului pentru inchirierea pasunilor aflate in proprietatea publica/privata a municipiului Petrosani, prin licitație publică
 • Proiect de Hotarare nr.137 /2023 - privind aprobarea programului de subventionare a sterilizarii cainilor cu stapan ce apartin rasei comune si a metisilor acestora aflati pe raza municipiului Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.232 /2023 - privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pasunilor aflate in proprietatea privata a municipiului Petrosani, prin atribuire directa
 • Proiect de Hotarare nr.469 /2023 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarii cu plata situata in Piata Centrala din Municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.489 /2023 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al pietelor din municipiul Petrosani
 • Proiect de Hotarare nr.503 /2023 - privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiei pentru analiza solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ al municipiului Petrosani destinate inchirierii
 • Proiect de Hotarare nr.520/2023 - privind aprobarea taxelor de desfacere a produselor agroalimentare si industriale din cadrul pietelor din municipiul Petrosani pe anul 2024
 • Proiect de Hotarare nr.547 /2023 - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Petrosani pentru anul 2024
 • Proiect de Hotarare nr.561 /2023 - privind stabilirea taxelor pentru serviciile de transport pe cablu in zona Domeniului schiabil Parang
 • Proiect de Hotarare nr.613 /2023 - privind modificarea Anexei nr.3 la Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ al municipiului Petrosani destinate inchirierii, aprobat prin H.C.L. nr. 505/2023
 • 2024
 • Proiect de Hotarare nr.20/20224 - privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea păsunilor aflate in proprietatea privata a municipiului Petrosani, prin atribuire directa
 • Proiect de Hotarare nr. 66/2024 - privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a municipiului Petrosani
 • Proiect de Hotarare - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru analiza solicitarilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ al municipiului Petrosani destinate inchirierii_actualizat
 • Transparenta decizionala
 • Legea nr. 52/ 2003
 • Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2019
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 30 septembrie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_ 31 martie 2018
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2017
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 31 martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020 la 30 septembrie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2022
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2023
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2023
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2023
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2024
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 31 martie 2024
 • Legea nr. 544/2001
 • Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
 • Raport de aplicare a Legii 544/ 2001
 • Buletin informativ (Legea 544/2001)
 • Informatii publice
 • Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
 • Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
 • Raport
 • RAPORT ANUAL - cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate conform Legii 350_2005
 • FORMULARE Primarie
 • Scrisoarea anuală a primarului
 • Stare civilă 2020
 • Statutul Municipiului
 • Declarații de interese
 • Declaratii de interese 2014
 • Declaratii de interese 2015
 • Declaratii de interese 2016
 • Declaratii de interese 2017
 • Declaratii de interese 2018
 • Declaratii de interese 2019
 • Declaratii de interese 2020
 • Declaratii de interese 2021_v anterioara
 • Declaratii de interese 2021
 • Declaratii de interese 2022
 • Declaratii de interese 2023
 • Declaratii de interese 2024
 • Anunțuri/ Noutăți
 • Anunțuri
 • Anunțuri 2017
 • ANUNT PUd_februarie 2017
 • ANUNT oferte_Directia de Asistenta Sociala
 • ANUNT Raport anual Legea 350
 • Caiet de sarcini_achizitie de la unitate protejata
 • Materiale informative - Planul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 -2020
 • Anunt achizitie serviciu de telefonie fixa
 • Anunt achizitionare servicii de internet
 • HCL 67_68/ 12.04.2017
 • HCL 79/ 26.04.2017
 • Anunt Achiziție servicii Informare si publicitate - proiect Muzeul Mineritului
 • SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI ANUNȚ NR. 10060 din 06.07.2017
 • ANUNT DE PARTICIPARE - pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă
 • Caiet de sarcini_diriginte_arheolog
 • Raport implementare Legea 544/ 2001
 • Raport implementare Legea 52/ 2003
 • Anunt DIrectia de Asistenta Sociala
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 14.11.2017
 • PV selecție dosare, DAS - 14 decembrie 2017
 • Anunțuri 2018
 • Proces verbal al sedintei CL 28.12.2017
 • Minuta sedinței CL 09.01.2018
 • Regulament pentru serviciul de salubrizare al Municipiului Petrosani
 • PETROSANI_ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA
 • Anunt Directia de Asistenta Sociala
 • Anunt DAS_achizitie servicii de asistenta medicala in unitatile de invatamant
 • 17.03.2018 - O nouă campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.( DEEE )
 • REZULTAT SELECȚIE PARTENER PRIVAT_CINEMATOGRAF VICTORIA PETROȘANI
 • Lista castigatori ROREC petrosani martie 2018
 • Proces verbal_verificare documente_28.03.2018
 • Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Anunt publicitate_Sistem de supraveghere video_cinema Victoria_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 1_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Raspuns cerere de clarificari 2_ Anunt publicitate_Servicii de comunicatii prin internet_2018
 • Proces verbal proba scrisa referent IA -15.05.2018
 • Proces verbal proba interviu referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal rezultate finale - referent IA -15-16.05.2018
 • Proces verbal selectie dosare DADPP _12.07.2018
 • Minuta sedintei CL 25.07.2018
 • Program Birou de evidenta persoanelor, in perioada 15 - 19.08.2018
 • Anunt - Depunere cerere de solicitare subventie conf. Legii 34/1998
 • Delimitare Sectii de Votare_Referendum 2018
 • Biroul de Evidenta a Persoanelor_Program Special
 • Informare GDPR_in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Petrosani
 • Lista castigatori ROREC_Petrosani octombrie 2018
 • Consultare Publica inițiată de MFE pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului
 • Proces Verbal afisare rezultate proba scrisa 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba interviu 04.12.2018
 • Proces Verbal afisare rezultate proba finale 04.12.2018
 • Anunțuri 2019
 • Proces verbal rezultat proba practica DADPP 21.01.2019
 • Proces verbal rezultat interviu DADPP 21.01.2019
 • Invitatie Sedinta CL 19.03.2019
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 132_2019_privind instituirea unor contraventii
 • ANUNT_Sedinta de tragere in Poligonul Maleia_17_23 aprilei 2019_orele 9_11
 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 2019
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_serv de comunicatii prin internet
 • ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019
 • Anunt privind depunerea de oferte pentru incheierea contractelor de medicina scolara 2019
 • Invitatie de participare servicii asistenta la domiciliu
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 29.05.2019
 • Caiet de sarcini_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Invitatia de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt de participare
 • Anunt si Proiect de Hotarare nr. 222_2019_privind aprobarea Regulamemtului de atribuire a locurilor de parcare de resedinta si cu plata din municipiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu DADPP 04.07.2019
 • ANUNT_Licitatie deschisa_Serv. Public Adm. Pietelor
 • Proces verbal rezultat_proba practica DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat_proba interviu DADPP 27.08.2019
 • Proces verbal rezultat _final DADPP 27.08.2019
 • Publicare in consultare ghidul solicitantului - Axa prioritara 3, Locuri de munca pentru toti - dedicat exclusiv regiunii Valea Jiului
 • ANUNT Consultare Plan Urbanistic de detaliu situat in Municipiul Petrosani, DN 66 FN
 • ANUNT_DAS (Directia de Asistenta Sociala) Petrosani
 • HCL 225/ 25.07.2019
 • Lista câștigătorilor campaniei de colectare DEEE_Petrosani 2019
 • HCL 279/ 30.09.2019
 • HCL 293/ 30.09.2019_si anexe
 • HCL 321/ 31.10.2019
 • Consultarea populatiei pentru obiectivul - Construire Pensiune - municipiul Petrosani, str. Universitatii, nr. FN (zona Bradet)
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1216_2019_sedinta CL 3 decembrie 2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 1252_2019_SEDINTA CL 19 DECEMBRIE
 • HCL 349_19.12.2019_ IMPOZITE SI TAXE 2020
 • Anunțuri 2020
 • HCL 322_14.11.2019
 • DISPOZITIE CONVOCARE 32_2020_SEDINTA 23 IANUARIE
 • Anunt Colectare deseuri_Supercom 01.02.2020
 • Raport anual 2019_cf. L 350
 • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta medicala scolara in unitatile de invatamant unde nu exista cabinete scolare
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii de asistenta la domiciliu acordata persoanelor varstnice la domiciliu
 • Invitatie de participare_privind achizitia directa de servicii sociale prestate in centre de zi pentru copii
 • Anunt licitatie
 • Proces verbal rezultat proba scrisa 27.02.2020
 • ANUNT-pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes general_domeniu CULTE
 • Anunt de interes public_Corona Virus
 • Hotararea_nr.1 GST privind gestionarea bolilor inalt contagioase_29.01.2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2020
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2020
 • Opțiuni de viziune privind Strategia de Dezvoltare a Văii Jiului 2021-2030 – document în consultare publică
 • Anunt de interes public -termen de plata a impozitelor prelungit_30.06.2020
 • Apel extraordinar de proiecte_COVID 19
 • Cerere tichete sociale de Pasti
 • ANUNT_privind procedura de transmitere si intocmire a documentelor de DECES si CASATORIE pe perioada starii de urgenta
 • ANUNT_ Serviciul de Taxe si Impozite locale Petrosani
 • ANUNT - Notificare - in atenția proprietarilor de culturi agricole, silvice și al animalelor domestice, precum și a gestionarilor fondurilor cinegetice
 • ANUNT_Stare civila
 • ANUNT publicitate si Caiet de sarcini_pt Servicii de comunicatii prin internet_2020
 • Ministerul Fondurilor Europene - POIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”
 • Achizitia de servicii sociale prestate in centre de copii
 • Anunt program consultare Registru zone verzi
 • Dezbatere publică pentru proiectul “STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PETROȘANI 2020-2025”
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZARE TERENURI ȘI IMOBILE_26.06.2020
 • Anunt – Notificare / în atenția deținătorilor de Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice DEEE
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • ANUNT Reciclare Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice (DEEE)
 • INVITATIE la Premiera spectacolului „Paracliserul” de Marin Sorescu
 • Hotarari ale BEC municipala nr. 6 Petrosani
 • ANUNT ridicare deseuri voluminoase
 • SPRIJIN EDUCATIONAL cf OUG 133-2020
 • Firme autorizate ISCIR_interventie GAZ
 • ANUNȚ Licitatie Publica_VANZARE
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2020
 • ANUNT privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul COVID-19
 • Anunt Pollicino_DAS
 • ANUNT Licitatie Publica
 • STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI - IN CONSULTARE PUBLICA
 • Proces verbal proba scrisa CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal final CSM Jiul Petrosani
 • Proces verbal proba interviu 11.11.2020-D.A.D.P.P
 • noiembrie 2020
 • Raport operativ COVID 19
 • Hotarari ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta HUNEDOARA
 • ANUNŢ INTENȚIE ELABORARE STRATEGIE INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2021 - 2027
 • Consultarea populatiei_Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • H.C.J.S.U. nr.71 din 15.12.2020 -măsuri pesta porcină africană
 • MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN SEZONUL RECE
 • H.C.J.S.U. nr.73 din 18.12.2020
 • H.C.J.S.U nr.74 din 23.12.2020
 • Anunțuri 2021
 • Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 - Municipiul Petrosani
 • ANUNT DECLANSARE PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU_STRATEGIA DE DEZVOLTARE VALEA JIULUI
 • Oportunitate acordare vouchere pentru persoane cu dizabilități - Proiect ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități"
 • Hotarari CJSU Hunedoara. Informatii
 • Anunț de consultare a PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
 • Informatii utile fermieri
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_pe anul 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_la 30 septembrie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_martie 2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017 aparatul de specialitate al Primarului municipiului Petrosani_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153-2017 Clubul Sportiv Municipal Petrosani (CSMJ)_31.03.2021
 • Drepturi salariale conform Legii nr.153_2017_Serv. Administratia Pietelor_31.03.2021
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini_pachet Servicii de comunicatii prin internet_2021
 • Anunt de participare pentru "Contractarea de servicii sociale în centre de zi pentru copii"
 • Proces Verbal analiza de oferte pentru achiziția “Servicii de comunicații prin internet”
 • MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA STRATEGIA PENTRU TRANZITIA DE LA CARBUNE A VAII JIULUI SI PLANUL DE ACTIUNE
 • ANUNT_in cadrul Schemei nationale de sprijin pt elevii cei mai defavorizati
 • ANUNT CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI PETROSANI 2021 – 2027
 • ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU
 • Consultare populatie Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Contract de servicii de acordare credit bancar: Lotul 1 – 14.000.000 lei, Lotul 2 – 6.000.000 lei, Lotul 3 – 16.745.697,58 lei _Nr. anunt SEAP/SICAP - ADV1224173
 • Răspuns clarificări 8 iulie 2021
 • Răspuns la clarificări 21 iulie 2021
 • TABEL-Situatie investitii proiecte propuse la finantare – detalieri suplimentare
 • Raspuns la clarificari 26 iulie 2021
 • Raspuns la clarificari 29 iulie 2021
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal proba scrisa anunt concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Proces Verbal interviu concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Centralizator final concurs recrutare_31.08.2021_DAS
 • Anunt concurs_17.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt concurs_24.09.2021_CSM Jiul
 • Anunt achizitie servicii de asistenta la domiciliu pt persoane varstnice
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 11.10.2021
 • Anunt privind depunerea cererilor de solicitare de " Acordare a unor subventii asociatiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială" - pentru anul 2022
 • Anunt examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Anunt privind actualizarea dosarului pentru locuinta sociala
 • Proces Verbal selectie dosare Anunt concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA_15232_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat final concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat proba interviu concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs _CSM Jiul_24.09.2021
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Anunt campanie ridicare deseuri periculoase Supercom 02.10.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA_15735_01.10.2021
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICA Concesiuni_15848_04.10.2021
 • Anunt concurs 08.11.2021
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal rezultat final examen promovare grad profesional 11.10.2021
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Anunt concurs 09.11.2021
 • Condiții acordare ajutor de încălzire a locuinței sezon rece 01.11.2021 - 31.03.2022 și a suplimentului pentru energie
 • Proces Verbal proba scrisa examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Proces Verbal interviu examen promovare_DAS_21.10.2021
 • Centralizator final examen promovare DAS_21.10.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_08.11.2021
 • Anunt concurs CSM Jiul_18.11.2021
 • Anunt concurs_23.11.2021
 • Anunt concurs_06.12.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_09.11.2021
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA Concesiuni_18130_04.11.2021
 • ANUNT anulare concurs programat pentru data de 06.12.2021
 • Proiect de Hotarare pentru modificarea art.4 alin.(1) al Hotararii Consiliului Local nr.227_2006
 • Proces verbal afisare rezultate proba practica concurs 09.11.2021
 • ANUNT privind selectia consilierului de etica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani
 • Anunt concurs_25.11.2021
 • Proces verbal rezultat interviu concurs 09.11.2021
 • Anunt concurs_07.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs_09.11.2021
 • Proces verbal selectie dosare concurs 23.11.2021
 • Proiectului de hotarare privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administratia Pietelor pentru anul 2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA inchirieri imobile_18858_16.11.2021
 • Anunt concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_25.11.2021
 • Anunt actiune colectare DEEE sambata 20.11.2021
 • Anunt concurs - 15.12.2021_DADPP
 • Anunt concurs 16.12.2021
 • Lista castigatori tombola - actiune colectare DEEE sambata 20.11.2021
 • Proces verbal rezultate proba scrisa concurs 23.11.2021
 • Rezultat final concurs 23.11.2021
 • Proces verbal selectie dosare concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultate proba scrisa concurs 25.11.2021
 • Proces verbal rezultate proba interviu concurs 25.11.2021
 • Rezultat final concurs 25.11.2021
 • Anunt concurs DAS Petrosani_05.01.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional- 05.01.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 13.12.2021_CSM Jiul
 • Proces verbal rezultat proba IT concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 07.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.12.2021
 • Anunt concurs_05.01.2022_DADPP
 • Proces verbal proba practica concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs CSM Jiul_13.12.2021
 • Proces verbal proba practica concurs_15.12.2021_DADPP
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs_16.12.2021
 • Raspuns contestatie proba practica concurs 15.12.2021_DADPP
 • Proces verbal rezultat interviu concurs_16.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs_16.12.2021
 • Proces verbal proba interviu concurs DADPP_16.12.2021
 • Proces verbal rezultat final concurs D.A.D.P.P 15.12.2021
 • Proces- Verbal selectie dosar concurs DAS_05.01.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • HCL 322_21.12.2021_si anexe_Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 05.01.2022 -D.A.D.P.P
 • HCL 324_2021 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Petroşani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 05.01.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 05.01.2022
 • Proves verbal rezultat final examen promovare grad 05.01.2022
 • Anunțuri 2016
 • Anunt Legea 52_2003 - Proiect de Hotărâre nr. 4/ 2016
 • ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • Cupa Parang 2016_schi
 • LISTA CANDIDATI CALIFICATI - Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Anunt de atribuire - Servicii de publicitate presa scrisa
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - familii defavorizate
 • ANUNT - Directia de Asistenta Sociala - cerere de oferte
 • ANUNT - participare presa
 • LISTA PUNCTAJE CANDIDATI CALIFICATI_Parteneriat POCU 2014 - 2020
 • Lista castigatorilor tombolei RoREC 2016
 • PH 81/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladire si a impozitului/taxei pe teren
 • PH 87/ 2016 privind aprobarea Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile in care acestea se pot institui
 • ANUNT REZULTAT SELECȚIE PARTENERI POCU 2014 - 2020
 • HCL 80 /31.03.2016
 • Impozit pe cladiri_ghid ilustrativ PF
 • Infografic impozit pe cladiri
 • ORDIN CONVOCARE SEDINTA CONSTITUIRE 24.06.2016
 • CONSULTARE PIATA - Servicii elaborare D.A.L.I.
 • Documentatie de atribuire "Modernizare strazi in Municipiul Petrosani"
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr. 43833
 • Raspuns clarificari anunt SEAP nr.43833_2
 • Invitatie sedinta CL 10.08.2016
 • Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • ANUNT Directia de Asistenta sociala
 • Oportunitate de angajare
 • Lot 3 – Caiet de sarcini PMUD
 • Lot 2 – Caiet de sarcini SDS 2030
 • Lot 1 – Caiet de sarcini DP
 • D_A_servicii - 3 loturi
 • HCL 219/ 31.08.2016
 • REGULAMENT servicii termoficare Petrosani 2016
 • Clarificari_Delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Petrosani
 • Casa verde PLUS
 • Casa verde CLASIC
 • Listă câștigători campanie_ROREC_Primăria Petroșani 08.10.2016
 • Masuri organizatorice pentru reducerea birocratiei in Primaria municipiului Petrosani
 • Locuri speciale de afisaj electoral din luna decembrie 2016
 • Anunt selectie parteneri POCU 5.1
 • Anunt presa_Intentie implementare proiect Muzeul Mineritului
 • ANUNŢ PRELUNGIRE PERIOADA EVALUARE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 • LISTA PUNCTAJE PARTENERIAT POCU
 • RAPORT PROCEDURA EVALUARE PARTENERI 5.1 POCU 2014 - 2020
 • Anunțuri 2015
 • Anunt transfer
 • Proces verbal SPADPP
 • Anunt Legea 52/2003 - Adoptarea unui nou act normativ
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt Licitatie Publica
 • Anunt D.A.S.
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA - BOXE- PIATA PETROSANI
 • ANUNT DE PARTICIPARE
 • Arhiva / Declaratii de interese / 2014
 • Anunt privind Planul de Dezvoltare Locala 2014 - 2020
 • Zilele municipiului Petrosani / 28-31 mai 2015
 • Conducere si coordonate de contact
 • Solicitare informatii de interes public
 • Raport de implementare Legea 544/2001 in anul 2014
 • Informatii publice
 • Cabinet primar
 • Stare
 • Parângul - regele munţilor!
 • Birou Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte necesare eliberare bilete
 • Acte pentru ajutor de urgenta
 • Acte alocatia pentru sustinerea familiei
 • Acte pentru a beneficia de VMG
 • Atributiile principale ale Primarului
 • HCL 217/ 30.07.2015
 • Anunt _dezbatere publica_PDLMP 2014-2020
 • Masuri canicula
 • Dezbatere publica “Situaţia Complexului Energetic Hunedoara şi implicaţiile acesteia asupra comunităţii locale”
 • Minuta sedinta CL 24.08.2015
 • Biroul juridic legislatie
 • Anunț din partea Direcției de Asistență Socială - Primăria Municipiului Petroșani
 • Minuta sedinta CL 29.10.2015
 • Anunt voluntariat_Directia de asistenta sociala
 • HCL 311 /26.11.2015
 • Invitatie de participare
 • Anunturi 2022
 • Proiect de hotarare nr.3 /2022 - privind aprobarea bugetului Municipiului Petrosani pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P concurs 05.01.2022
 • ANUNT LICITATIE INCHIRIERI SEDIU_341_ din 07.01.2022
 • ANUNT_Atentie la Munitia neexplodata!
 • Proces verbal rezultat final concurs D.A.D.P.P 05.01.2022
 • Proiect de Hotarare nr.4 /2022 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea activitatilor Serviciului de Salubrizare in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara
 • Anunt examen promovare personal contractual_DADPP_26.01.2022
 • Anunt concurs 14.02.2022
 • Anunt concurs 16.02.2022
 • Anunt examen promovare_DAS_23.02.2022
 • Proiect de Hotarare nr.11 /2022 - Pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr.93_2015 (Tarife Bazin de inot didactic)
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 26.01.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional_24.02.2022
 • Proces verbal punctaj final examen de promovare în grad, treapta profesionala D.A.D.P.P 26.01.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_05.02.2022
 • Anunt concurs 07.03.2022
 • CHESTIONAR DE COMPLETAT pentru Planul de Mobilitate Urbana Durabila
 • Anunt concurs 02.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 14.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 16.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_2015_din 07.02.2022
 • ANUNT privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant
 • Anunt concurs 15.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare_DAS_23.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 14.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 14.02.2022
 • Proces verbal final concurs 14.02.2022
 • Anunt concurs - 10.03.2022-DADPP
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 16.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 16.02.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 16.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 24.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI IMOBILE_2929_18.02.2022
 • Copie la Anunt concurs - 10.03.2022-DADPP
 • Anunt concurs 24.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs 02.03.202
 • Proces verbal rezultat proba scrisă examen promovare DAS 23.02.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare DAS 23.02.2022
 • Centralizator final examen promovare DAS 23.02.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare in grad profesional 24.02.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_3555_din 25.02.2022
 • Anunt concurs DAS 31.03.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_05.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 15.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs 02.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba interviu concurs 02.03.2022
 • Proces Verbal rezultat final concurs 02.03.2022
 • Anunt concurs 28.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P-10.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 07.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 07.03.2022
 • ANUNT - colectare gratuita DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE_12.03.2022
 • Proces verbal proba practica concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Anunt concurs temporar vacant 30.03.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 15.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 15.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 15.03.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -20.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 10.03.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_5071_16.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 28.03.2022
 • Anunt examen de promovare_DAS_27.04.2022
 • DONAREA DE SANGE - BUCURIE, LUMINA SI SPERANTA
 • Proces verbal selectie dosare concurs 30.03.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS 31.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 28.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 28.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 28.03.2022
 • Anunt concurs de promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 30.03.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 30.03.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 30.03.2022
 • Proces Verbal rezultat proba scrisa concurs DAS 31.03.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Comunicat rezultat interviu la concursul din 31.03.2022 DAS
 • Centralizator final cu rezultatele la concursul din 31.03.2022 DAS
 • Anunt concurs 03.05.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Anunt de publicitate si caiet de sarcini Pachet servicii de comunicatii prin internet_2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 13.04.2022
 • Anunt concurs 19.05.2022
 • Proces-verbal selectie dosare examen de promovare 27.04.2022 DAS
 • Anunt concurs 12.05.2022
 • Proces Verbal privind analiza de oferte pentru achizitia “Pachet de servicii de comunicatii prin internet _2022”
 • Proces verbal rezultat selectie dosare concurs 03.05.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 20.04.2022
 • MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE APRILIE 2022
 • Anunt de participare pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005
 • Proces-verbal selectie dosare promovare sef serviciu 05.05.2022
 • Rezultatul probei scrise examen de promovare in grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Rezultatul probei interviului examen de promovare in grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Centralizator final examen de promovare grad profesional 27.04.2022 DAS
 • Proces verbal selectie dosare concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_07.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 03.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 03.05.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 03.05.2022
 • Rezultat proba scrisa concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Rezultat proba interviu concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Centralizator final concurs promovare sef serviciu DAS 05.05.2022
 • Campania Națională de ecologizare Curățăm România, desfășurată sub deviza „Vrem o țară fără deșeuri abandonate”
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Anunt concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal rezultat interviu concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs recrutare functie publica de conducere 10.05.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 19.05.2022
 • Anunt concurs D.A.D.P.P -16.06.2022
 • Anunt concurs 15.06.2022
 • Anunt concurs 06.06.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal final concurs D.A.D.P.P 12.05.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Anunt Licitatie Publica - Serviciul Public Administratia Pietelor Petrosani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 19.05.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 19.05.2022
 • Centralizator final concurs 19.06.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 22.06.2022
 • Rezultat proba practica concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Rezultat proba interviu femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Raport final concurs femeie de serviciu DAS 24.05.2022
 • Anunt concurs 21.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Anunt concurs CSM Jiul_22.06.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 07.07.2022
 • Proces verbal proba practica concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal punctaj final concurs D.A.D.P.P 06.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs_15.06.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE TERENURI_10328_06.06.2022
 • Anunt concurs 30.06.2022
 • Anunt tichete sociale pe suport electronic
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional - 22.06.2022
 • Anunt examen promovare personal contractual_DADPP_29.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 21.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 15.06.2022
 • Proces verbal rezulta proba interviu concurs 15.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 15.06.202
 • Proces verbal proba scrisa concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Centralizator final concurs D.A.D.P.P 16.06.2022
 • Anunt concurs inspector debutant DAS 21.07.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_11051_20.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 21.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat interviu examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 22.06.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 30.06.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Proces verbal final concurs CSM Jiul 22.06.2022
 • Anunt concurs recrutare 26.07.2022
 • Anunt examen de promovare DAS-27.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare D.A.D.P.P 29.06.2022
 • Proces vrebal proba scrisa examen de promovare personal contractual D.A.D.P.P 29.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 30.06.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 30.06.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 30.06.2022
 • Anunt concurs promovare functie publica de conducere 08.08.2022
 • CFR - IN ATENTIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AGRICOLE IN VECINATATEA CF PRECUM SI A PROPRIETARILOR DE STUPINE AMPLASATE IN VECINATATEA CF TARGU JIU
 • Anunt concurs de promovare functie publica de conducere - D.A.D.P.P - 11.08.2022
 • Anunt concurs(3 posturi) - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului_12.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare concurs recrutare_26.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare pt concursul de recrutare DAS 21.07.2022
 • Proces Verbal selectie dosare pt examenul de promovare DAS 27.07.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 25.08.2022
 • Anunt concurs recrutare functie publica de conducere 23.08.2022
 • Rezultat proba scrisa concurs DAS 21.07.2022
 • Anunt concurs de promovare functie publica de conducere- D.A.D.P.P_24.08.2022
 • Anunt examen de promovare DAS-29.08.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_13103_25.07.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 26.07.2022
 • Rezultat interviu concurs DAS 21.07.2022
 • Centralizator final concurs DAS 21.07.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 26.07.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 26.07.2022
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Centralizator final examen de promovare DAS 27.07.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs de promovare functie publica de conducere D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 12.08.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_13668_din 04.08.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_06.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs de promovare functie publica de conducere_08.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs promovare functie publica de conducere-08.08.2022
 • Anunt examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -25.08.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Centralizator final concurs de promovare D.A.D.P.P 11.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs recrutare functie publica de conducere -23.08.2022
 • Anunt licitatie publica_Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani_05.09.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 12.08.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Post disponibil - Director Executiv al Asociatiei pentru Dezvoltarea Teritoriala Integrata Valea Jiului
 • Proces Verbal selectie dosare examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 23.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 23.08.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 23.08.2022
 • Proces verbal proba scrisa concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Proces Verbal proba scrisa examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal proba interviu concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Centralizator final concurs de promovare D.A.D.P.P 24.08.2022
 • Proces Verbal rezultat final examen promovare grad profesional 24.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 25.08.2022
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare in grad profesional DAS 29.08.2022
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Centralizator final examen de promovare DAS 29.08.2022
 • Anunt examen de promovare DADPP 20.09.2022
 • ANUNT - solicitare subventie pentru anul 2023
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 13.10.2022
 • Comunicat selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 28.09.2022
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P. 19.10.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare în grad profesional 28.09.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Centralizator final examen de promovare D.A.D.P.P 20.09.2022
 • Anunt examen de promovare DAS 27.10.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen promovare grad profesional 28.09.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 28.09.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_17483 din 28.09.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_01.10.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -13.10.2022
 • ANUNT_declararea sistemelor individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate
 • AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI SEZON RECE NOIEMBRIE 2022- MARTIE 2023 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad -13.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare 13.10.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 13.10.2022
 • Anunt concurs 08.11.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 17.11.2022
 • ANUNT consultare Plan Urbanistic Zonal_PUZ Cometex
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen de promovare grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen de promovare grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Proces verbal rezultat final examen de promovare in grad profesional D.A.D.P.P 19.10.2022
 • Rezultat selectie dosare examen de promovare DAS din 27.10.2022
 • Anunt concurs 22.11.2022
 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Rezultatul probei interviului la examenul de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Centralizator final al rezultatelor examenului de promovare in grad profesional DAS 27.10.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 08.11.2022
 • ANUNT examen promovare in grad profesional D.A.D.P.P. 07.12.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_nr. 19895 din 04.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 08.11.2022
 • Proces verbal selectie dosare examen promovare grad profesional -17.11.2022
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI VOLUMINOASE_12.11.2022
 • Anunt concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 08.11.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 08.11.2022
 • Proces verbal selectie dosare concurs 22.11.2022
 • ANUNT PUBLIC - in atentia detinatorilor de DESEURI
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI_20635_din 15.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional 17.11.2022
 • Anunt examen promovare in grad profesional - 21.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 22.11.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 22.11.2022
 • Proces verbal rezultat final concurs 22.11.2022
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA CONCESIUNI_21276_din 24.11.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare in grad profesional DADPP_07.12.2022
 • Proces Verbal proba scrisa concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces verbal rezultat final examen de promovare in grad profesional DADPP.07.12.2022
 • Proces Verbal proba interviu concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces Verbal rezultat final concurs CSM Jiul_07.12.2022
 • Proces Verbal selectie dosare examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • ANUNT - Cumparare directa - Elaborare documentații tehnice pentru proiectul Regenerare urbană în municipiul Petroșani
 • Proces verbal rezultat proba scrisa examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Proces verbal rezultat proba interviu examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Proces verbal rezultat final examen promovare grad profesional_21.12.2022
 • Anunt concurs 26.01.2023
 • Anunt - privind selectia consilierului de etica
 • Anunturi 2023
 • Anunt concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • ANUNT - Cumparare directa - "Serviciul de furnizare zilnica a unui pachet alimentar tip sandvici pentru prescolarii si elevii Scolii Gimnaziale nr.2, structura al Liceului Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petrosani"
 • Proces verbal selectie dosare concurs 26.01.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARI IMOBILE_558_11.01.2023
 • Anunt examen promovare in clasa D.A.D.P.P 09.02.2023
 • Anunt concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 26.01.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs 26.01.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs 26.01.2023
 • Comunicat selectie dosare promovare in clasa D.A.D.P.P 09.02.2023
 • Proces verbal final concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_26.01.2023
 • RAPORT ANUAL - cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022
 • Anunt concurs 09.03.2023
 • Rezultat selectie dosare concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • ANUNT colectare DESEURI VOLUMINOASE_11.02.2023
 • Anunt Sistemul de GARANTIE - RETURNARE - privind returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării
 • Raspuns contestatie selectie dosare concurs Administratia Pietelor Petrosani_13.02.2023
 • Proces verbal proba scrisa examen de promovare DADPP 09.02.2023
 • Proces verbal proba interviu examen de promovare in clasa DADPP 09.02.2023
 • Proces Verbal punctaj final examen de promovare in clasa DADPP 09.02.2023
 • ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ CONCESIUNI_2446_10.02.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • Rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • Rezultat final concurs Adm. Pietelor 13.02.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE_2788_16.02.2023
 • Anunt concurs pentru atestarea administratorilor de condominii 16.03.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA INCHIRIERI SEDIU_2907_17.02.2023
 • ANUNT Procedura de atribuire autorizatii de transport_regim TAXI
 • Anunt concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Școala gimnazială Nr. 2”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Școala generală Nr. 6”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Colegiul Economic Hermes”
 • ANUNT achizitie servicii de elaborare documentații tehnice pentru investiția “Creșterea eficienței energetice la Liceul tehnologic Dimitrie Leonida”
 • ANUNT prevenire incediere anvelope
 • Proces verbal selectie dosare concurs 09.03.2023
 • Anunt concurs CSM Jiul_27.03.2023
 • ANUNT - in atentia detinatorilor de DESEURI PERICULOASE_martie 2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs_CSM Jiul_17.03.2023
 • Selectie dosare concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Anunt colectare deseuri electrocasnice, electronice, electrice (DEEE)_Petrosani_18.03.2023
 • Anunt concurs recrutare DAS_25.04.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Proces verbal punctaj final concurs pentru atestarea administratorilor de condominii_16.03.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs CSM Jiul 17.03.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Proces verbal proba scrisa concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Anunt concurs recrutare DAS 03.05.2023
 • ANUNT ARDERE DESEURI VEGETALE
 • Proces verbal proba interviu concurs CSM Jiul 27.03.2023
 • Anunt examen promovare personal contractual Adm. Pietelor 20.04.2023
 • Anunt Achiziție Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică în cadrul proiectului ”Renovare energetică moderată a 4 clădiri rezidențiale din municipiul Petroșani - lotul 1”. LOTUL 1: strada Unirii blocul 1 și LOTUL 2: strada Unirii blocul 3
 • Anunt de participare privind contractarea de servicii sociale in centre de zi pentru copii, cod serviciu social 8891CZ-C-II
 • Anunt achizitie_pachet servicii de comunicatii prin internet_2023
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS_25.04.2023
 • Anunt pentru achiziție Servicii elaborare documentatii de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) în cadrul proiectului "Renovare energetică moderată a Spitalului de Urgență Petroșani
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE_7384_12.04.2023
 • ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Anunt de participare privind contractarea de servicii sociale comunitare acordate persoanelor varstnice la domiciliu
 • Proces Verbal de analiza si achizitie - Pachet servicii de comunicatii prin internet_2023
 • Proces Verbal selectie dosare concurs DAS_03.05.2023
 • Rezultat final examen promovare personal contractual Administratia Pietelor Petrosani_20.04.2023
 • Anunt concurs 25.05.2023
 • Anunt concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Anunt examen de promovare in treaptă profesională-D.A.D.P.P 18.05.2023
 • Proces Verbal proba scrisa concurs DAS 25.04.2023
 • Proces Verbal proba interviu concurs DAS 25.04.2023
 • Centralizator final concurs DAS 25.04.2023
 • Anunt concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs DAS_03.05.2023
 • Anunt examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Anunt recrutare personal in cadrul Asociatiei pentru Dezvoltarea Teritoriala Integrata Valea Jiului
 • Rezultat interviu concurs DAS 03.05.2023
 • Centralizator final rezultate concurs DAS 03.05.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Anunt achizitie Servicii de elaborare proiect tehnic și asistență tehnică pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirea publică cu destinație de unitate de învățământ din Municipiul Petroșani – Școala Gimnazială I. G. Duca – sediul vechi”
 • Anunt colectare deseuri voluminoase_Petrosani_13.05.2023
 • Anunt procedura de atribuire directa pentru inchirierea unor suprafete de teren cu destinatia de pasuni (pajisti permanente), apartinand domeniului privat al Municipiului Petrosani
 • Anunt concurs asistent medical DAS_07.06.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs Adm. Pietelor_22.05.2023
 • Rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • ANUNT suspendare concurs 25.05.2023 Primaria municipiului Petrosani
 • ANUNT continuare organizare concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • Rezultat final concurs Adm. Pietelor 16.05.2023
 • ANUNT anulare concurs asistent medical DAS 07.06.2023
 • Proces verbal proba practica examen de promovare in treapta profesionala-D.A.D.P.P 18.05.2023
 • Proces verbal rezultate finale examen de promovare - DADPP-18.05.2023
 • Anunt concurs promovare functie publica de conducere 22.06.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal rezultat proba interviu concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal rezultat final concurs Adm. Pietelor 22.05.2023
 • Proces verbal selectie dosare examen de promovare DAS 07.06.202
 • Anunt examen promovare in grad profesional_05.07.2023
 • Anunt Legea 123_2023_care vizează zonele necooperativizate în vederea emiterii titlurilor de proprietate
 • Anunt_ servicii PT si asistenta tehnica_M Eminescu
 • Rezultat proba scrisa examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Rezultat interviu examen de promovare DAS 07.06.2023
 • Centralizator final rezultate examen de promovare DAS 07.06.2023
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA VANZARE 11113 08.06.2023
 • Proces verbal selectie dosare concurs promovare functie publica de conducere 22.06.2023
 • INFORMATII_Solicitare eliberare certificat de clasificare unitati de primire turistica
 • ANUNT Licitatie publica vanzare 11245_12.03.2023_DADPP
 • Anunt examen promovare in grad profesional_25.07.2023
 • Proces verbal rezultat proba scrisa concurs 22.06.2023
 • Close Search Window