COMISII DE SPECIALITATE

System Administrator

Comisii de specialitate

2020 - 2024

I.Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat.
- Coconea Toma-Ioan - preşedinte
- Burduf Margareta - secretar
- Napa Costică
- Dămian Dana
- Bican Florian
 
II.Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
- Gerschner Francisc - preşedinte
- Humel Robert - secretar
- Biro Alexandru
- Coconea Toma-Ioan
- Bican Florian
 
III.Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională.
- Butulescu Valeriu - preşedinte             
- Rad Mihail-Marius - secretar
- Napa Costică     
- Ghioc Mariana
- Gerschner Francisc
 
IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială.
- Sink Bogdan-Adrian - preşedinte
- Burduf Margareta - secretar
- Butulescu Valeriu
- Evesc Petru
- Niță Dorina-Veronica
 
V.Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
- Gîrjob Elena - președinte
- Sîrbu Cristina-Maria - secretar
- Napa Costică
- Biro Alexandru
- Humel Robert
- Niță Dorina-Veronica
- Sîrbu Septimius-Cristian
 
VI.Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
- Biro Alexandru - preşedinte
- Ghioc Mariana - secretar
- Evesc Petru
- Gîrjob Elena
- Nicolae Florin
 
VII.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
- Lăutaru Vlad-Alexandru - preşedinte
- Sîrbu Cristina-Maria - secretar
- Dămian Dana
- Rad Mihail-Marius
- Nicolae Florin
 

2016 – 2020

Anexa la HCL 177/2016

I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat.
1.Durbaca Eusebiu – preşedinte
2.Burduf Margareta – secretar
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Lăutaru Vlad Alexandru

 II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
1.Rus Ioan – preşedinte
2.Codreanu Iulian- secretar
3.Rad Mihai Marius
4.Durbaca Eusebiu
5.Negrici Carmen Lenuţa
6.Nicolae Florin
7.Lăutaru Vlad Alexandru

III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională.
1.Vladislav Milu- preşedinte
2.Muntean Lucica Dina – secretar
3.Lupu Constantin
4.Barbu Mihai

IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială.
1.Bican Florian – preşedinte
2.Cornea Claudiu Lucian
3.Niţă Dorina Veronica
4.Codreanu Iulian

V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
1.Butulescu Valeriu – preşedinte
2.Muntean Lucica Dina – secretar
3.Iliaş Nicolae
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Rad Mihail Marius
6.Niţă Dorina Veronica
7.Barbu Mihai

VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
1.Grigoriu Lavinia Elena – preşedinte
2.Negrici Carmen Lenuţa – secretar
3.Lupu Constantin
4.Burduf Margareta
5.Bican Florian
6.Rad Mihail Marius
7.Lăutaru Vlad Alexandru

VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1.Cornea Claudiu Lucian – preşedinte
2.Nicolae Florin – secretar
3.Vladislav Milu
4 Grigoriu Lavinia Elena
5.Iliaş Nicolae

 

 

 

Anexa la HCL 177/2016

I. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat.
1.Drăgoescu Petru – preşedinte
2.Burduf Margareta – secretar
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Durbaca Eusebiu

 II. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi ecologie.
1.Rus Ioan – preşedinte
2.Codreanu Iulian- secretar
3.Rad Mihai Marius
4.Durbaca Eusebiu
5.Negrici Carmen Lenuţa
6.Nicolae Florin
7.Drăgoescu Petru

III. Comisia pentru minorităţi, culte şi cooperare interregională.
1.Vladislav Milu- preşedinte
2.Muntean Lucica Dina – secretar
3.Lupu Constantin
4.Barbu Mihai

IV.Comisia pentru sănătate şi protecţie socială.
1.Bican Florian – preşedinte
2.Cornea Claudiu Lucian
3.Niţă Dorina Veronica
4.Codreanu Iulian

V. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
1.Butulescu Valeriu – preşedinte
2.Muntean Lucica Dina – secretar
3.Iliaş Nicolae
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Rad Mihail Marius
6.Niţă Dorina Veronica
7.Barbu Mihai

VI. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
1.Grigoriu Lavinia Elena – preşedinte
2.Negrici Carmen Lenuţa – secretar
3.Lupu Constantin
4.Burduf Margareta
5.Bican Florian
6.Rad Mihail Marius
7.Drăgoescu Petru

VII. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1.Cornea Claudiu Lucian – preşedinte
2.Nicolae Florin – secretar
3.Vladislav Milu
4 Grigoriu Lavinia Elena
5.Iliaş Nicolae

 

2012 – 2016

Componenta nominala a comisiilor se stabileste tinându-se seama de profesia si ocupatia consilierilor. Comisiile de specialitate îsi aleg câte un presedinte si un secretar.

Comisia pentru dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat
1.Drăgoescu Petru – preşedinte
2.Ciuică Petrişor – secretar
3.Butulescu Valeriu
4.Lupu Constantin
5.Iliaş Nicolae
6.Rus Ioan
7.Durbacă Eusebiu

Comisia pentru urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator si ecologie
1.Mârza Florin – preşedinte
2.Postolache Costel – secretar
3.Rad Mihai Marius
4.Durbacă Eusebiu
5.Pascu Viorel
6.Rus Ioan
7.Ciuică Petrişor

Comisia pentru minoritati, culte si cooperare interregionala
1.Iliaş Nicolae- preşedinte
2.Muntean Lucica Dina – secretar
3.Blag Daniel Cantemir 
4.Lupu Constantin
5.Nicolae Florin

Comisia pentru sanatate si protectie sociala.
1.Postolache Costel – preşedinte
2.Sipeţan Leodor Marcel – secretar
3.Cornea Claudiu Lucian
4.Niţă Dorina Veronica
5.Toma Ion

Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, tineret.
1. Butulescu Valeriu – preşedinte
2. Muntean Lucica Dina – secretar
3.Iliaş Nicolae 
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Rad Mihail Marius
6.Niţă Dorina Veronica
7.Mârza Florin

Comisia pentru servicii publice si comert.
1.Rus Ioan – preşedinte
2.Grigoriu Lavinia Elena – secretar
3.Lupu Constantin
4.Sipeţan Leodor Marcel
5.Blag Daniel Cantemir
6.Pascu Viorel
7.Drăgoescu Petru

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.
1.Toma Ion- preşedinte
2.Nicolae Florin – secretar
3.Cornea Claudiu Lucian 
4.Grigoriu Lavinia Elena
5.Iliaş Nicolae


Close Search Window