COMUNICAT TAXE SI IMPOZITE LOCALE

Administrator system

COMUNICAT DE PRESĂ
SERVICIUL CONSTATARE ȘI IMPUNERE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Conform prevederilor legale, mai precis Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 „Indexarea impozitelor și taxelor locale, alin. (1) (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Alin. (2) Sumele indexate conform alin. (1)  se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Alin. (3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).”

Rata inflației comunicată pe site-ul http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html și este de 13,8%, iar aceasta rată a inflației este comunicată de către INSSE.
Această ajustare de 13,8 % se aplică în toate localitățile din România, conform legii și nu datorită voinței Consiliului Local. 

 

Descarcă fișierele atașateClose Search Window