ANUNT ARDERE DESEURI VEGETALE

Administrator

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL PETROȘANI

ANUNȚ PREVENIRE INCENDIERE DEȘEURI VEGETALE 

Pentru prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului și a stării de sănătate a  populației, vă aducem la cunoștiință că  arderea resturilor vegetale, respectiv a frunzelor, a crengilor rezultate din toaletarea  copacilor/pomilor, a gunoiului de grajd sau a altor deșeuri compostabile este interzisă.
Sunt interzise de asemenea:
- utilizarea focului deschis în apropierea locuinţelor, depozitelor de furaje, recipientelor de stocare combustibili și alte construcții și obiecte care pot și afectate de o ardere necontrolată,
- utilizarea focului deschis în zonele de agrement, cu excepţia locurilor special amenajate,
- folosirea focului deschis ca mijloc de igienizare a terenurilor agricole sau silvice,
- arderea materialului de orice natură în aer liber, direct pe sol.
Nerespectarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă intră sub incidenţa OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 6.000 de lei, pentru persoane fizice şi între 25.000 şi 50.000 de lei, pentru persoane juridice.

 

 

Descarcă fișierele atașateClose Search Window